Prosumator - producator si consumator de energie

Prosumator - producator si consumator de energie
Potrivit Stategiei Energetice a Romaniei, PROSUMATORUL sau consumatorul activ este definit ca un producător de energie care, avand posibilitatea de a-și optimiza momentul de consum, respectiv de injectare a energiei din producția proprie în rețea în funcție de prețul instantaneu al energiei, poate modifica profilul curbei de sarcină aplatizând vârfurile și „ridicând” golurile.

Astfel, PROSUMATORUL poate contribui la integrarea în Sistemul Energetic Național (SEN) a producției intermitente din Surse Regenerabile de Energie (SRE), reducând costurile de echilibrare.

Noua directivă actualizată de promovare a SRE (CE 2016b) propune garantarea dreptului consumatorilor individuali și al comunităților locale de a deveni prosumatori și de a fi remunerați pentru energia livrată în rețea, precum și alte mecanisme ce înlesnesc această tranziție.

Spre exemplu, consumatorii vor avea dreptul de a solicita de la furnizor un contor inteligent și un contract cu preț dinamic, care să le permită să-și adapteze consumul la variația prețului energiei electrice.

România are un plan de acțiune pentru dezvoltarea rețelelor inteligente, adoptat prin Ordinul 2081 din 2010 al Ministrului Economiei, Comerțului și al Mediului de Afaceri.

Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va crea cadrul de reglementare necesar integrării prosumatorilor în rețelele de utilități și al accesului producției prosumatorilor pe piața angro – de exemplu, funcționarea agregatorilor de sarcină, care reunesc producția unui număr mare de prosumatori până la depășirea unui prag de capacitate (de exemplu, 0,5 MW) pentru participarea la piața angro sau funcționarea platformelor de tip peer-to-peer în micro-rețele.